Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marco's Bakhuys


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van bestellingen die geplaatst zijn via http://www.marcosbakhuys.nl/

Naam: Marco's Bakhuys
Vestigingsadres: Oostsingel 25A, Borssele
Telefoonnummer: 0113-350138
E-mail adres: info@marcosbakhuys.nl
Kvk nummer: 64096548
Btw nummer: NL855520371B01

Waar wij in het navolgende schrijven over 'de Webwinkel', geldt dit voor Marco's Bakhuys en http://www.marcosbakhuys.nl/
. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Privacy
De persoonsgegevens die u via onze website http://www.marcosbakhuys.nl/ aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven via de mail (info@marcosbakhuys.nl).

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak http://www.marcosbakhuys.nl/
wordt bezocht. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u http://www.marcosbakhuys.nl/
of één van de gerelateerde websites bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Marco's Bakhuys en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Veiligheid en leeftijdsgrens
Indien u gebruik maakt van http://www.marcosbakhuys.nl/
en bij ons een bestelling doet in de Webwinkel, kunt u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de Webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.
Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de Webwinkel inschrijven en bestellingen plaatsen via de website.

Aanbiedingen en acties
De acties zoals vermeld op http://www.marcosbakhuys.nl/
zijn alleen geldig voor bestellingen via de Webwinkel. Aanbiedingen zijn alleen geldig op het moment van afrekenen. Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en u kunt dan geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven informatie.

Informatie via de websites
De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt via info@marcosbakhuys.nl. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden
Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Bezorging via http://www.marcosbakhuys.nl/
Als u een bestelling plaatst via de Webwinkel, wordt deze door ons bezorgd op het door u gekozen adres of haalt u deze af in onze winkel. Dit kan op een door u gekozen adres zijn, of u kunt de bestelling af komen halen op het genoemde afhaaladres. Doe de postcodecheck om te zien of er ook bij u bezorgd wordt.

Welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling via de bezorgservice gelden, kunt u zien in de bestelbevestiging die u via de mail heeft ontvangen. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen.

Voor de bezorging van uw bestelling worden in het algemeen bezorgkosten in rekening worden gebracht. Deze kunnen verschillen per regio. Door voor een bezorgmoment te kiezen, gaat u akkoord met de daarbij behorende bezorgkosten.

Prijzen, hoeveelheden en bezorgkosten De prijzen die op de websites worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels). Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van afrekening van uw bestelling kost.
De hoeveelheden van de producten die u afrekent in de Webwinkel komen overeen met de hoeveelheden die u geleverd krijgt. Er kan bij bepaalde producten echter een kleine afwijking in de geleverde hoeveelheid voorkomen. De afwijking bedraagt ten hoogste 10 procent meer of minder dan de hoeveelheid die u afgerekend heeft. In geval van grotere afwijkingen dan 10 procent kunt u contact opnemen met info@marcosbakhuys.nl. Er wordt dan een passende oplossing gezocht ter compensatie van het te weinig geleverde product.

Betaling van bestelling
U kunt bij bezorging van uw boodschappen via http://www.marcosbakhuys.nl/
alleen betalen door middel van Ideal. Bestellingen die niet door onze bank zijn goedgekeurd, worden niet geleverd. Hiervan stellen wij u tijdig op de hoogte.

Aflevering van uw bestelling
Wij verzoeken u op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Onze bezorgers kunnen u vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen. Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zal de bezorger proberen uw bestelling af te geven op het huisnummer van de buren. Indien u niet thuis bent, en mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde bezorgmoment nogmaals aan te bieden, zullen we dat proberen.

Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd.

Retourneren
Het is niet mogelijk producten te retourneren, omdat het om verse producten gaat.

Klachtenprocedure
Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 24 uur na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen (telefonisch of via de e-mail). http://www.marcosbakhuys.nl/
zorgt er voor dat uw klacht zo snel mogelijk wordt behandeld en zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

Overige
Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.